Hexalab Laboratorije

Sertifikati

Akreditaciono telo Srbije – Sertifikat o akreditaciji

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Hexalab je akreditovana laboratorija za ispitivanje po standardu SRPS ISO/IEC 17025, od 13. 06.2007. godine. Akreditacija laboratorijskih metoda obezbeđuje pouzdanost rezultata i poverenje u kvalitet izdatih vrednosti merenja jer se zasniva na strogoj primeni međunarodnih standarda u svakodnevnom radu u laboratoriji.

To daje dodatnu sigurnost našim pacijentima, jer svaki rezultat predstavlja izlaz iz stabilnog, sledljivog sistema merenja, uz obaveznu primenu internih i eksternih kontrola kvaliteta, kao i dnevnih kalibracija aparata.

Pošto je trajno opredeljenje Zavoda Hexalab da kvalitet laboratorijskih ispitivanja bude na najvišem nivou, redovne nadzorne posete ocenjivača Akreditacionog tela Srbije i održavanje akreditacije su u skladu sa tim. A sama činjenica da eksperti ocenjivačkog tima nisu uočili nijednu neusaglašenost tokom nadzora poslednjih godina dodatno potvrđuje kvalitet rada Zavoda Hexalab.

Imajući u vidu da su standardi akreditacije međunarodno priznati i isti u svim zemljama, to važi i za rezultate akreditovanih laboratorijskih ispitivanja urađenih u Zavodu Hexalab.

ATS

International Certification Body

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Hexalab je sertifikovan po standardu SRPS ISO 9001:2008 I ispunjava sve zahteve navedenog standard. 2006. godine, Hexalab je postao prvi privatni Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, sertifikovan prema međunarodnom standardu ISO 9001:2001 Sistem menadžmenta kvalitetom, od strane YUQS-a i IQNET-a. Od tada I dalje nastavljamo da ulažemo u održanje kvaliteta svih procesa u Zavoodu, čime obezbeđujemo sigurnost naših pacijenta I poverenje u rezultate laboratorijskih ispitivanja.
Važeći sertifikat kvaliteta predstavlja međunarodno priznat dokaz da su svi koraci u radu Zavoda Hexalab, počevši od nabavke materijala i obuke zaposlenih, preko prijema pacijenata i uzoraka, patronažne službe i transporta bioloskog materijala – uzoraka, pa do izdavanja laboratorijskih rezultata i uklanjanja medicinskog otpada obavljeni po strogo definisanim procedurama u skladu sa važećim svetskim standardima poslednje generacije.
Da bi se zadržao sertifikat, koji Zavood Hexalab uspešno poseduje već punih 8 godina, podrazumeva se da su sve nadzorne posete ekspertskih timova završene bez uočenih neusaglašenosti i odstupanja od strogih standarda.
Održanje i unapređenje kvaliteta predstavlja trajno opredeljenje rukovodstva I svih zaposlenih u Zavodu Hexalab, sa ciljem obezbeđenja zadovoljstva naših pacijenata.