Hexalab Laboratorije

MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA

U organizacionim jedinicama mikrobiološke laboratorije, bakteriološko-parazitološkoj i virusološkoj laboratoriji se,
standardnim mikrobiološkim tehnikama, obrađuju sve vrste uzoraka.

BAKTERIOLOŠKO-PARAZITOLOŠKA LABORATORIJA

Osnovna delatnost bakteriološko-parazitološke laboratorije je izolacija i identifikacija patogena, uzročnika
bakterijskih infekcija. To se postiže konvencionalnim mikrobioloskim metodama i komercijalnim testovima.

Materijal koji se analizira predstavljaju brisevi kože i sluzokože, sputum (ispljuvak), urin, stolica (koprokultura
i stolica na parazite – helminte), genitalni uzorci (sperma) i krv (hemokultura).

U ovoj laboratoriji se takođe vrši ispitivanje genitalnih briseva na prisustvo Chlamydiae Trachomatis, Mycoplasme i
Ureaplasme Urealyticum. Danas oni predstavljaju glavne uzročnike steriliteta oba pola.

Dijagnostika se vrši najsavremenijim testovima koji omogućavaju izolaciju i identifikaciju pomenutih uzročnika,
kvantifikovanje i određivanje osetljivosti na antibiotike koji se upotrebljavaju za njihovo lečenje. Osim toga,
primena referentnih bakterijskih sojeva siojeva, kontrola kvaliteta podloga i rad pod strogo kontrolisanim uslovima
predstavljaju osnov za izdavanje kvalitetnih i pouzdanih rezultata u Zavodu Hexalab.

Svi uzorci, sem genitalnih briseva se mogu uzeti u bilo kom od naših punktova.

Uzimanje genitalnih briseva se radi u ambulanti za uzimanje genitalnih briseva u Njegoševoj ulici br. 5, radnim danom
od 16-19h i subotom od 13-14h (priprema pacijenata)

Rezultati se izdaju u roku od 48-72 sata u zavisnosti od vrste analize koja je zahtevana.

 

VIRUSOLOŠKA LABORATORIJA

U virusološkoj laboratoriji se primenom najsavremenijih metoda detektuje prisustvo različitih vrsta virusa,
karakterističnih za našu populaciju. Većina analiza podrazumeva indirektno određivanje prisustva virusa u krvi putem
detekcije antitela, odgovora organizma na prisustvo patogena. Direktna detekcija genetičkog materijala virusa u krvi
se vrši u okviru PCR laboratorije, molekularno-biloškim metodama (PCR).

U većini slučajeva IgG antitela predstavljaju pokazatelje pređašnjeg stanja bolesti i merilo uspešnosti terapije,
dok su IgM i IgA antitela specifična za akutnu fazu bolesti i ukazuju na trenutnu izloženost analiziranom virusu.

 

LABORATORIJSKA INFEKTOLOGIJA

 

Aktuelne cene svih laboratorijskih usluga možete pogledati u našem cenovniku.