Hexalab Laboratorije

Istorijat

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku „Hexalab“ je u decembru 1993. godine osnovala Mr. ph. Mirjana Paunović. Činjenica da je „Hexalab“ prva registrovana privatna samostalna biohemijska i mikrobiološka laboratorija za kliničku dijagnostiku u Srbiji, kao da je odredila dalji razvojni put „Hexalab“ –a, a što se može sažeti u iskaz „uvek prvi„:

  • prva privatna zdravstvena služba koja je pacijente primala tokom celog dana
  • prva laboratorija koja je vrata otvorila i vikendom i noću
  • prva aktivna terenska služba spremna da, u bilo kom trenutku tokom dana, uzme uzorke i dostavi rezultate na zahtevanu adresu
  • prva komercijalna usluga analize tumorskih markera u Srbiji
  • prva praktična primena dijagnostičke PCR laboratorija tehnike u rutinskoj i komercijalnoj laboratorijskoj praksi
  • prvi privatna laboratorija koja je postala Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, jula 2002.godine
  • prvi privatni Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, sertifikovan prema međunarodnom standardu ISO 9001:2001 Sistem menadžmenta kvalitetom, od strane YUQS-a i IQNET-a.

Definitivno opredeljenje laboratorije, a kasnije i Zavoda „Hexalab“ je uvek bilo da prati savremene svetske trendove u oblasti kliničke biohemije, imunohemije i mikrobiologije, kao i da u svom radu primenjuje najnovija naučna i stručna saznanja, a u cilju postizanja što kvalitetnijih rezultata. To je značilo uvođenje, razvijanje i striktno poštovanje i primenu principa Dobre laboratorijske prakse (GLP), standarda sistema obezbeđenja i upravljanja kvalitetom serije ISO 9001, standarda za kompetentnost laboratorija za ispitivanje ISO/IEC 17025 kao i svih domaćih, ali i evropskih propisa i normi u zdravstvu i laboratorijskoj delatnosti.
Sve to podrazumeva i kontinuiranu internu i eksternu kontrolu rada i kvaliteta rezultata, čime se obezbeđuje potpuna pouzdanost i verodostojnost rezultata, što je najbolja zaštita interesa korisnika usluga (lekara, ordinacija, klinika…), ali pre i iznad svega – najbolja zaštita zdravlja pacijenata.

Uspeh „Hexalaba“ nije prošao nezapaženo ni van granica naše zemlje. U maju 2004. godine, potpisan je Ugovor o partnerstvu sa nemačkom kompanijom InterLab GmbH, članicom Staber-Labor grupe medicinskih laboratorija, što predstavlja potvrdu  kvalitetnog rada, ali i vrlo ozbiljnu garanciju daljeg razvoja „Hexalaba“.