Hexalab Laboratorije

HEMATOLOŠKA LABORATORIJA

U hematološkoj laboratoriji Zavoda Hexalab možete uraditi kompletnu krvnu sliku (KKS), sa diferencijalnom
leukocitarnom formulom (DLF), sedimentaciju eritrocita, analizu retikulocita.

Ceo proces se vrši pomoću najsavremenijih automatskih analizatora (brojača) vrhunskih svetskih proizvođača, uz
primenu sertifikovanih reagenasa i kontrola istog porekla.

Za hitne slučajeve rezultati se izdaju u roku od 15 – 30 minuta, ukoliko se uzorkuje u prostorijama
centralne laboratorije, Mite Cenića 11 na Voždovcu.

U hematološkoj laboratoriji se vrši i određivanje krvne grupe i RH faktora, Coomb’s-ov test, kao i
detekcija antitela u slučajevima kada za to postoji medicinska indikacija (kod trudnica sa RH negativnim
faktorom).

KOMPLETNA KRVNA SLIKA

Hematološki brojač meri broj eritrocita, koncentraciju hemoglobina i srednji volumen eritrocita, broj leukocita,
broj trombocita, a izračunava sledeće parametre: HCT, MCH, MCHC.

SEDIMENTACIJA ERITROCITA

Sedimentacija eritrocita može ukazati na postojanje nekog inflamatornog procesa u organizmu.Određivanje se vrši
prema brzini taloženja eritrocita i formiranja sedimenta u epruveti. Vrednost sedimentacije je povećana u
slučajevima inflamacije.

Merenje se vrši na automatskom analizatoru poslednje generacije– seditejneru Greiner Bio One .

 

KOAGULACIONI FAKTORI

Koagulacioni faktori se određuju na automatskom koagulometru ACL-7000 (IL) i predstavljaju neophodne parametre za
svaki operacioni zahvat.

U koagulacione parametre spadaju:

Protrombinsko vreme se može odrediti i iz uzorka kapilarne krvi (krv iz prsta) na punktovima:

  • Vračar, Njegoševa 5
  • Voždovac, Mite Cenića 11 (centralna laboratorija)
  • Novi Beograd, TC Piramida, Jurija Gagarina 149

radnim danom i subotom od 8-12 h i rezultat je gotov za pet minuta.

 

Aktuelne cene svih laboratorijskih usluga možete pogledati u našem
cenovniku
.